tieto-

turva

Tutkimusten mukaan yli puolet tietovuodoista aiheutuu työntekijän virheestä – suurin tietoturvariski on siis yleensä inhimillinen erhe ja ihminen itse!

Tietoturva tarkoittaa jatkuvaa valvontaa, ajallaan tehtyjä ohjelmistopäivityksiä, järjestelmien skannausta uusien tietoturva-aukkojen varalta ja tietysti korjaustoimenpiteitä alati muuttuvassa verkkoympäristössä. Keskitetysti hallittu tietoturvaohjelmisto, kovalevyn salaus, tehokas palomuuri ja kaksivaiheinen tunnistautuminen voivat kuulostaa kryptiseltä, mutta ne ovat arkipäivää meille ja hoidamme ne käden käänteessä puolestanne.

Tietoturva on myös jatkuvaa uusiin uhkiin varautumista. Hyökkäyksiltä suojautuminen vaatii herpaantumatonta havainnointia esimerkiksi normaalista poikkeavista tapahtumista, kuten kirjautumisista oudoista paikoista ja outoihin aikoihin. Kaikki tekevät virheitä, mutta kaikki eivät tunnista niistä aiheutuvia uhkia. Kun haavoittuvuudet pystytään tunnistamaan ajoissa ja tietomurrot estämään, se tulee yritykselle huomattavasti edullisemmaksi kuin kalliiden vahinkojen paikkailuyritykset jälkikäteen.

Tietoturva koskettaa ihan jokaista yritystä alasta ja yhteisön koosta riippumatta. Se, että yrityksen omat ja asiakkaiden tiedot ovat suojattuna ja turvassa, luo niin yrityksen työntekijöille kuin yhteistyökumppaneillekin luottamusta ja mielenrauhaa.