hallinta- ja

valvonta-

palvelut

Monet asiakkaistamme ovat jo päätyneet valjastamaan väsymättömän valvonta-agenttimme laitteidensa valvontaan, jotta meillä ihmisillä jäisi enemmän aikaa muuhun tuottavaan tekemiseen.

Meillä automatiikka hälyttää potentiaalisista ongelman aiheuttajista jo ennakkoon ja täten osaamme reagoida niihin jopa ennen ongelmien syntymistä. Nykyaikaisella järjestelmällä myös laitehallinta helpottuu ja kaikki pysyy kartalla siitä, missä käytössä mikäkin laite on kullakin hetkellä.